E-магазинът: Моделът “Виртуален търговец”

 • Трябва ли да имам реален магазин за да стартирам електронен такъв?
 • Мога ли само да продавам в Интернет, без да се главоболя с доставката и складирането на стоките?

Да! Може да имате е-магазин без да притежавате реален такъв. Не е нужно дори да превръщате жилището си в склад или да затваряте пари в стока. Бизнес-моделът Виртуален търговец е точно за вас :-) Какво представлява този модел? Този бизнес модел се оформя при възникването на партньорски отношения между специализирани фирми – производител и търговец/дистрибутор. Производителят се специализира в производството (качество, количество, ефективност, по-малък разход за единица стока), а дистрибуторът акцентира на маркетирането на продукта (нарастване на обема на продажбите, разширяване на пазарите, обслужване на клиенти…). Специализацията на всяка фирма в своята дейност я прави по-ефективна, а партньорството по-високо печеливша форма на бизнес. В някои случаи вместо производител можем да имаме търговец на едро или вносител. Характерно за този бизнес-модел е, че интернет-търговецът (виртуален посредник):

 • не притежава своя собствена стока, която да продава;
 • поради горната причина не му се налага да се запасява със стоки, да наема складове, да организира охраната, обслужването и застраховането им;
 • не му се налага да затваря в стока голяма сума пари;
 • основната му дейност е маркетирането на продукта т.е. реклама, продажби и обслужване на клиентите;
 • извършва продажбата от свое име, (въпреки че продава чужда стока, която на практика не му принадлежи), а след това заплаща стоката на собственика й;
 • първо продава стоката и получава парите, след това се разплаща със собственика й (обикновено след изпълнение на доставката);
 • обикновено сам определя параметрите на сделката (продажна цена, отстъпки, промоции…);

Още някои особености:

 • собственикът на стоката обикновено е производител (но може да бъде и друг търговец), който разполага с количества и складова база;
 • обикновено собственикът на стоката я опакова и изпраща на клиента, но от името на виртуалния търговец;
  • забележка: комисионерът, за разлика от виртуалния търговец, подготвя сделката, като събира двете страни (клиент, собственик), но не участва в нея като страна, а в последствие получава комисионна (% от стойността на сделката) от търговеца.

Предимства за виртуалния търговец, предложни от модела:

 • малки начални разходи за стартиране на е-магазин;
 • кратко време, в което може да се стартира един такъв магазин;
 • не се налага наличие на складови площи;
 • за успеха на е-магазина е достатъчно собственикът му да се занимава само с маркетиране на продукта (и е-магазина), без да има грижите, съпътстващи обслужването на един реален магазин;
 • може да работи с неограничен брой артикули;
 • може да работи с голям брой собственици на стоки;
 • може да продава дори на по-ниски цени от собствениците, защото няма техните реални разходи, а на практика закупува стоките по цена на едро;
 • може да си позволи по-ниски нива на печалба, за сметка на броя на продажбите;
 • при него е важен оборотът, а не размерът на печалбата от отделната продажба, ( защото не е инвестирал нищо в тези стоки! Всяка продажба му носи печалба, колкото и малка да е тя, а стоките са в изобилие и "нямат свършване").

Недостатъци на модела Колкото и привлекателен да изглежда този модел, той има и своите недостатъци. Вие сте лицето на фирмата. Вие контактувате с клиентите. Те знаят вас и търсят вас при всякакви неуредици, проблеми с качеството, доставката и при рекламация на стоките. За повечето от тези неща, обаче, не отговоряте пряко вие, а вашият партньор – собственикът на стоката. И се налага да разчитате на неговата коректност. Поради факта, че той изпраща стоките на вашите клиенти, технически напълно възможно е той:

 • да ви открадне клиентите, като узнава техните данни;
 • да провали репутацията ви, като произвежда и изпраща некачествени стоки или забавя изпращането им;
 • да не полага достатъчно грижи по изпращане, опаковане, застраховане на пратките, като създава затруднения и конфликт с клиентите ви;
 • да не ви информира своевременно за актуални промени в неговите условия, цени, политики … с незнанието на които може да се злепоставите пред клиентите си;

Всичките тези неща ще доведат до прекъсване на деловите ви отношения с такъв партьор, но това няма да ви оправдае пред вашите клиенти, а негативът ще остане за вас. Именно за да се избегне достигането до това положение, както и да може да се търси някакъв вид отговорност е задължително предварително да бъдат договорени правата и задълженията на всяка една от страните.   За какво трябва да се договорите с потенциалния си партньор? Както всяко бизнес-партньорство, така и това трябва да бъде оформено със съответен документ, описващ правата и задълженията на всяка от страните. Какво можете и трябва да договорите при този бизнес модел?

 • вида отношения:
  • комисионер (посредник) ИЛИ
  • виртуален търговец;
 • ценообразуване:
  • получавате % от фиксирана продажна цена, определена от собственика на стоката ИЛИ
  • купувате с отстъпка (по цени на едро) от собственика, а продавате на каквито искате цени;
 • схема за изпълнение на поръчката:
  • как ще подадете заявката (по тел. , e-mail, fax, на живо…);
  • какво ще прави партньорът ви (опаковане, влагане на рекламни материали/подаръци, изпращане, евентуално застраховане на пратката, окомплектоване с набор от резервни части, батерии…);
  • как ще се доставя поръчката (коя куриерска фирма или кой от вас, при какви условия…);
  • каква съпътстваща документация ще придружава пратката;
 • вид и съдържание на документите, съпътстващи поръчката (гаранционна карта, опис на поръчката, проформа-фактура, техническо описание, упътване за експлоатация…);
 • начини и форми за синхронизиране на информацията между партньорите (политики, промоции, изчерпани артикули, нови продукти, условия или цени, от страна на производителя/собственика …);
 • начини за разплащане помежду ви;
 • осчетоводяване на он-лайн продажбите;
 • начини и условия за връщане (отказана поръчка), подмяна или рекламация на стока;
 • гаранционно и следгаранционно обслужване на клиентите (от чие име, при какви условия, сервизна база, гаранционни карти …)
 • реклама:
  • доколко имате свободата/правото да :
   • рекламирате стоката (ограничения, изисквания, условия …);
   • избирате медии и рекламни форми в тях;
  • кой плаща рекламата;
  • каква е възможността да използвате готов набор шаблони за рекламни материали (текстове, клипове, картинки, );
  • начини за достъп и получаване/закупуване на рекламни материали (мостри, брошури…);
  • варианти за централизирана реклама на дейността на виртуалния търговец;

За какво трябва да се договорите с потенциалния си партньор? Както всяко бизнес-партньорство, така и това трябва да бъде оформено със съответен документ, описващ правата и задълженията на всяка от страните. Какво можете и трябва да договорите при този бизнес-модел?

 • вида отношения:
  • комисионер (посредник) ИЛИ
  • виртуален търговец;
 • ценообразуване:
  • получавате % от фиксирана продажна цена, определена от собственика на стоката ИЛИ
  • купувате с отстъпка (по цени на едро) от собственика, а продавате на каквито искате цени;
 • схема за изпълнение на поръчката:
  • как ще подадете заявката (по тел. , e-mail, fax, на живо…);
  • какво ще прави партньорът ви (опаковане, влагане на рекламни материали/подаръци, изпращане, евентуално застраховане на пратката, окомплектоване с набор от резервни части, батерии…);
  • как ще се доставя поръчката (коя куриерска фирма или кой от вас, при какви условия…);
  • каква съпътстваща документация ще придружава пратката;
 • вид и съдържание на документите, съпътстващи поръчката (гаранционна карта, опис на поръчката, проформа-фактура, техническо описание, упътване за експлоатация…);
 • начини и форми за синхронизиране на информацията между партньорите (политики, промоции, изчерпани артикули, нови продукти, условия или цени, от страна на производителя/собственика …);
 • начини за разплащане помежду ви;
 • осчетоводяване на он-лайн продажбите;
 • начини и условия за връщане (отказана поръчка), подмяна или рекламация на стока;
 • гаранционно и следгаранционно обслужване на клиентите (от чие име, при какви условия, сервизна база, гаранционни карти …)
 • реклама:
  • доколко имате свободата/правото да :
   • рекламирате стоката (ограничения, изисквания, условия …);
   • избирате медии и рекламни форми в тях;
  • кой плаща рекламата;
  • каква е възможността да използвате готов набор шаблони за рекламни материали(текстове, клипове, картинки, );
  • начини за достъп и получаване/закупуване на рекламни материали (мостри, брошури…);
  • варианти за централизирана реклама на дейността на виртуалния търговец.

Mатериалите са предоставени от www.Lifeconsult.info

Рубрики E-commerce и тагове , ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>