Category Archives: Маркетингови проучвания

Маркетингови проучвания

image 1

Здравословното състояние на децата в начална училищна възраст(7-11г.)

Проучването е проведено от Галина Георгиева и Ива Лукайчева Настоящата статия е изготвена на база социологическо проучване, проведен

image_1

Нагласите на Интернет потребителите към онлайн пазаруването

Изследването направи: Ирина Колакова – стажант по програмата "Маркетинг, PR и Бизнес комуникации".              Поя

image_8

Антикризисни мерки на фирмите в Пловдив

 Икономическият растеж на една страна, а респективно и на град Пловдив, зависи от добре развития вторичен сектор. Вторичният икономи


Chart-5 Web2_0DotCom OnlineBusinessBulletin1 2011

Нагласите на фирмите за Интернет

 Анализ на данните, получени от случайна извадка с големина 30 респонденти. Анкетата е проведена на територията на община Пловдив.