Неизменните 22 закона на маркетинга

В продължение на 25 години Ал Рийс и Джак Траут изучават какво в маркетинга действа и какво – не. Откриват, че успешните маркетингови програми почти винаги са в съответствие с някои фундаментални сили на пазара. Всички техни открития върху проблемите и принципите на маркетинга, са обобщени в 22 на брой закона.

1.    Закон за първенството

По-добре да бъдеш пръв, отколкото по-добър.

2.    Закон за категорията

Ако не можеш да бъдеш пръв в една категория,

измисли нова категория, в която да бъдеш пръв.

3.    Закон за съзнанието

По-добре е да си пръв в съзнанието на клиента,

отколкото да си пръв на пазара.

4.    Закон за възприятието

Маркетингът не е борба на продуктите,

а борба на възприятията.

5.    Закон за фокусирането

Най-мощното средство в маркетинга е

да притежаваш дума в мислите на клиента.

6.    Закон за изключителността

Две компании не могат да притежават една и съща

дума в съзнанието на клиента.

7.    Закон за стълбата

Стратегията, която използвате,

трябва да зависи от това на кое стъпало на стълбата се намирате.

8.    Закон за двойствеността

В крайна сметка всеки пазар се превръща

в надбягване между двама състезатели.

9.    Закон за противоположното

Ако се целиш във второто място,

стратегията ти се определя от водача.

10. Закон за делението

С течение на времето една категория се разделя

и се превръща в две или повече категории.

11. Закон за перспективата

Резултатите от маркетинга идват

след определен период от време.

12. Закон за разширената продуктова линия

Желанието да се разширява стойността на марката е неустоимо.

13. Закон за жертвата

За да получиш нещо,

трябва да се откажеш от друго нещо.

14. Закон за предимството

За всяко предимство съществува

противоположно ефективно предимство.

15. Закон за откровеността

Признаеш ли минус, печелиш плюс.

16. Закон за индивидуалността

Във всяка ситуация само един ход води до значителни резутати.

17. Закон за непредсказуемостта

Не можете да предвидите бъдещето, ако самите вие

 не изготвяте плановете на конкурентите си

18. Закон за успеха

Успехът често води до арогантност,

а арогантността – до провал.

19. Закон за неуспеха

Неуспехът трябва да се очаква и да се приеме.

20. Закон за хиперболизацията

Често пъти нещата са точно обратното на това,

което се появява в пресата.

21. Закон за ускорението

Успешните програми не се базират на уклон,

те се градят върху тенденции.

22. Закон за ресурсите

Без достатъчно средства една идея изобщо не може да се осъществи

 Бъдете търпеливи! Неизменните закони на маркетинга ще ви помогнат да успеете.

Неизменните 22 закона на маркетинга“– Ал Рийс, Джак Траут

 

Рубрики Маркетинг 2.0 и тагове , ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>