Създайте конкурентно предимство

 

  За да се поддържа предимство, фирмите трябва да бъдат конкурентни, като осигуряват по- висококачествени продукти, услуги и производство.

Кои са пътищата за постигане на конкурентни предимстава?

Според Портър са в създаването на:

 • Уникални продукти (маркетингово конкурентно предимство, предназначено за широк пазар);
 • Лидерство по разходи (лидерство по разходи за широк пазар);
 •  Пазарна ниша (маркетингово или по разходи, предназначено за пазарен сегмент).

Конкурентното предимство трябва да е ефективно. За тази цел трябва да бъде:

 • Уникално;
 • Трудно за копиране;
 • Устойчиво;
 • Превъзхождащо конкуренцията;
 • Универсално, приложимо към различни ситуации.

Конкурентните предимства могат да бъдат от по-нисък ред: формират се на базата на по-ниски издръжки на труда и по-евтини материали. Недостатъкът тук е, че лесно се копират от конкурентите и не би следвало да заемат водещо място в стратегията на фирмата.

Конкурентни предимства от по-висок ред: формират се както на основата на продуктова диференциация, отношения с клиентите, персонализация на предлаганите стоки и услуги, така и по отношение на различията на потребителя. Тези предимства се имитират по-трудно и имитацията им изисква продължителни усилия и ресурси.

Конкурентните предимства трябва да са устойчиви. Те са тясно свързани с „ключовата компетентност” на фирмата – това, което прави по-добре от своите конкуренти и включва всичко от развитие на продукта до мотивация на персонала.

Ключовата компетентност има следните характеристики:

 • Създава предпоставки за потенциален достъп до широки пазари;
 • Увеличава ползите за потребителя;
 • Конкурентите се затрудняват да я копират.

Примери за корпоративни качествени характеристики, съставляващи конкурентни предимства, са:

 • Фокусиране върху вкусовете и предпочитанията на потребителя, дългосрочните ценности на потребителя;
 • Дългосрочни договори за дистрибуция;
 • Акумулирана стойност на търговската марка и позитивна репутация на предприятието;
 • Нискоразходни производствени технологии и техники;
 • Патенти и лицензии;
 • Монопол, поддържан от държавата;
 • Превъзходство по отношение на управленските екипи и персонала.

В бързопроменящия се свят никое от тези конкурентни предимства не може да се поддържа за неограничен период от време.

Единственото устойчиво конкурентно предимство е да се изгради организация, която е толкова гъвкава и чувствителна към промените, че винаги да открива предимството, независимо от настъпващите промени.

 

 

 

 

 

 

Рубрики Маркетинг 2.0 и тагове , ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>