Нови техники за нестандартни идеи

 

 

 

 

 

 

"Латералният маркетинг" е работен процес, който, при прилагането си към съществуващите продукти или услуги, води до иновативни продукти и услуги, обхваща нужди, начини на използване, ситуации или целеви групи, които не се покриват в момента и следователно е процес, даващ висока възможност за създаване на нови категории или пазари." С тази дефиниция на латералния маркетинг започва глава 6 – "Определяне на латералния маркетингов процес" книгата "Латерален маркетинг: Нови техники за нестандартни идеи" на двама много известни автори – "бащата на маркетинга", професор Филип Котлър и известният икономист, бизнес консултант и автор Фернандо Триас де Бес. В книгата "Латерален маркетинг: Нови техники за нестандартни идеи" двамата автори са разгърнали една идея, която заслужава сериозно внимание от страна на мениджърите по маркетинг и маркетинговите специалисти – как да се увеличи ефикасността от маркетинговите усилия в условията на свръхконкуренция, сходни продукти и намаляваща рекламна ефективност. Решението на тези проблеми на маркетолозите е чрез цяла система за разработване на нестандартни идеи и възможности - латералният маркетинг. В началото на своята книга Филип Котлър и Фернандо Триас де Бес правят чудесна хронология на еволюцията на пазарите и динамиката на конкуренцията. Продължават с анализ на силните и слабите страни на традиционното маркетинг мислене. След това захващат темата за иновациите, свързани с размер, опаковка на продукт, дизайн и други. Книгата след това показва цели 11 казуса за алтернативни начини за иновации и захваща темата за латералния маркетинг, с помощта на десетки и десетки практически примери. Латералният маркетинг бива подробно обяснен като принципи на действие и практическо проявление както на пазарно, така и на продуктово ниво и на ниво маркетинг микс. "Латерален маркетинг: Нови техники за нестандартни идеи" е книга, подходяща за българската среда и за български читатели. Примерите в книгата са много прости и лесни за разбиране, и въпреки, че разбираемо не са от български фирми, са удачно поднесени и илюстрират добре идеите на авторите. "Латерален маркетинг: Нови техники за нестандартни идеи" е книга, която впечатлява с контраста си между строгостта на заглавието и съдържанието! Когато човек за първи път прочете думичките "латерален" и "маркетинг", може буквално да онемее за какво ли иде реч в тази книга и е възможно да се уплаши, че в нея ще става дума за някакви теоретични, учебникарски неща. Нищо подобно! Казусите и примерите от практиката са буквално навсякъде и всичко това помага много на читателя да обмисли по-добре как може да приложи принципите на латералния маркетинг в своята собствена работа.


Изготвил:Любомира Тонова-стажант по проект ,,Студентски практики ‘‘

 

 

 

Рубрики Маркетинг 3.0 и тагове ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>