Какви качества трябва да притежаваме, за да успеем?

„Важно е къде си в момента, но по-важно е къде искаш да стигнеш.“

 Днешното общество е фокусирано върху успеха, но всъщност знаем ли какво е успех? Има ли малък и голям успех? Дали можем да наречем успешна жената, която е отгледала и възпитала децата си и тя по-малко успешна ли е от бизнес дамата? За някои успехът е  изграждане на кариера, за други това е посвещаване на семейството, а за трети може да бъде осъществяване на околосветско пътешествие. Постигането на всичко, което е важно за човек е успех. Как се измерва успехът? Успехът не се измерва чрез съпоставка на нашите собствени резултати с другите, а чрез съпоставка на нашите резултати с онова, което сме способни да извършим.

Какви качества трябва да притежаваме, за да успеем? Имат ли успелите хора  качества, които да ги отличават от другите. Да,имат. Няколко са качествата, които са предпоставка за успех. Най-напред трябва да познаваме себе си.

Самопознанието или личностната интелигентност, не е нещо ново. Още древните гърци са прогласявали „Познай себе си.“ В областта на личностното развитие печалбата не се свежда до финансови придобивки. Възможно е да спечелим от образователна програма, от това да прочетем интересна книга, да сме родители. Списъкът е безкраен. Всяко начинание, което води до нашето личностно израстване ни помага да осъзнаем нашите желания, нашите силни страни. Когато се познаваме добре ще изберем правилната посока и ще следваме уверено целите си. Поставянето на ясни и точни цели е характерно за успелите хора.

Ясните цели са резултат от нашето решение какво искаме да постигнем. И все пак целите, не са смисълът на живота, те са пътят, по който вървим. Постигането на цели само по себе си никога не е достатъчно, за да ни направи щастливи. Важно е какви личности ставаме, когато преодолеем всички прегради и разочарования, необходими за постигането на целите ни, което ще ни даде най-дълбокото усещане за удовлетвореност. Много хора си поставят твърде ниски цели, поради ниското си самочувствие. Други се устремяват към нереалистично високи цели, поради липса на обективност. Каквато и цел да си поставим пътуването към нейното осъществяване се състои от три етапа кратко-,средно-и дългосрочни цели. Когато си поставяме цели, ние контролираме живота си. Ако знаем къде отиваме, можем да преценим и къде се намираме в момента.

Едно от най-важните условия за успех е системата  от лични вярвания. За да успеем целите и вярванията ни трябва да са  в хармония. Милиони хора си поставят стойностни цели, влагат всичките си усилия в тях и въпреки това се провалят. Приятелите може да казват, че целите им са нереалистични, че обстоятелствата са срещу тях. И понеже хората по-често вярват на мнението на другите, а не на собственото си мнение, падат духом и губят кураж. За да не се случи това с вас по пътя на успеха е необходимо да отделим време и да идентифицираме основните си вярвания. Дълбоките вярвания са лични и те са компаса, по който сверяваме посоката по пътя. Няма нереалистична цел, ако вярваме, че може да я изпълним и стига да е в хармония с дълбоките ни вярвания.

Най-голямата разлика между успешните хора и другите е свързана с управлението на времето. Управлението на времето е въпрос на начин на мислене. Отношението към самия себе си, към живота и дейността, определя отношението към управлението на времето. Планирането е инвестиция в ефикасността и успеха. Доброто планиране спомага за съсредоточването само върху тези задачи, които ще ни отведат до целта по възможно най-ефективния начин. Времето е скъп ресурс. Управлението на времето е съществено важно за личностната ефективност. Контролирането на времето е основно и определящо за вътрешния мир, хармония и умствено добро състояние. И както се е изразил древният мъдрец „Не си роден за слава, ако не знаеш цената на времето.“

Друго условие за успех е нашите комуниактивни способности.

Според  Дейл Карнеги има четири начина, по които контактуваме със света и сме оценявани и квалифицирани по тези четери контакта: какво правим, как изглеждаме, какво казваме и как го казваме. Отправна точка при всяка комуникация е печеленето на интереса на другия човек. Едва 7 %от цялата ефективна информация е вербална, 38% е тоналността  или начинът, по който се изричат думите и 55% е невербална. Невербалните инструменти оказват мощно влияние върху нашите комуникативни модели. От изражението на лицето до тона на гласа, от движенията на тялото до използването на пространството ние непрекъснато общуваме невербално.

Успелите хора имат една много специфична отличителна черта. Те са упорити. Всички знаем за истории, в които отказалият се е бил на крачка от успеха. Чърчил е казал “ Никога не се отказвай. “Упоритостта е начин на мислене, който изразява „Аз няма да се откажа.“ Упоритостта е необходима, но трябва да се съчетава и с желанието за напускане зоната на комфорта. Обществото ни се променя от ръководено към инициативно. Това налага все по-често да напускаме зоната на комфорта си. За някои промяната е заплаха, но за успешните хора промяната  в зоната на комфорта е благоприятен случай  за развитие на нови възможности. Управлението на промяната е свързано преди всичко с промяна на мисленето. Според Махатма Ганди “Ние трябва да станем промяната, която искаме да  видим.“

Има три типа индивиди, които могат да осъществят промяна. Първите са

инициатори на промяна. Това са хора, които предизвикват промяна. Вторите са

приспособители на промени. Това са хора, които възприемат и адаптират чужди идеи за промяна. Третите са  извършители на промени. Това са хора, които директно осъществяват на дело идеите за промяна.

Време е да уточните Вие към коя група сте.

Животът е приключение. Изберете цел, която след като постигнете да се чувствате удовлетворени. Вложете цялата страст и старание. По пътя към успеха  неминуемо ще има провали, но най-важното е никога да не губим вярата в нашите способности. Само така ще се насладим накрая на резултатите.

 Автор: Таня Йорданова – стажант по програмата „Маркетинг, PR и Бизнес Комуникации“

 

 

 

 

 

Рубрики Кариерно консултиране и тагове , ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>