Здравословното състояние на децата в начална училищна възраст(7-11г.)

Проучването е проведено от Галина Георгиева и Ива Лукайчева

Настоящата статия е изготвена на база социологическо проучване, проведено в СОУ „Климент Охридски”, гр.Пловдив с ученици от 1-ви до 4-ти клас и техните класни ръководители.

Според наблюдения на анкетираните учители 13% от учениците са с наднормено тегло.Причините за това ние потърсихме в навиците на хранене на децата и във физическата им активност.

Хранителни  навици

Анкетираните учители споделят, че закуската, която училището осигурява на учениците от 1-ви до 4-ти клас е основно тестяна и в по-редки случаи тя се състои от плодове.

По мнение на учителите(80%) естеството на продаваните храни в училищната лавка не се следи. Това обяснява високия процент на купуване на нездравословни храни от децата по време на междучасията (фиг.1). Най-голям дял – 25% от децата харчат джобните си пари за тестени изделия (баници,пици,дюнери), следвани от вафли, солети, шоколадови и захарни изделия. Фактът, че плодовете не са сред водещите проценти е доста обезпокоителен. Най-вероятно, за да избегнат това нездравословно хранене  64% от родителите приготвят храна на децата си за училище.

За съжаление сред любимите храни на децата плодовете се нареждат едва на 4-то място (фиг.2), като преди тях са нездравословните пържени картофи, спагети, захарни изделия.

На въпроса „Какво закусваш най-често?” 23% от децата отговарят „ филийка с….(масло, сладко, крема сирене и др.)” (фиг.3).


Спортни навици

Броят на часовете по физическо възпитание по програма за началните класове е 2-3 седмично. Според 60% от анкетираните учители часовете са достатъчни за поддържане на добро здравословно състояние на учениците. В същото време посочват, че е необходимо децата да се занимават и с допълнителни физически (спортни) извънкласни занимания, организирани от училището и такива, инициирани от родителите. Делът на момичетата в тази възраст, които практикуват спортове е 56%, а на момчетата – 70%. Както се вижда от фиг.4 най-голям процент са спортуващите футбол, бягане, плуване, баскетбол.

Търсейки факторите, влияещи върху физическото състояние на децата, ги попитахме дали в близост до дома им има спортни площадки и дали ги използват. 60% от анкетираните отговарят, че има такива площадки. Радващо е, че 85% от тях ги използват. Но е обезпокоителен  фактът, че около 40% от учениците споделят, че такива площадки липсват.

Даваме тема за размисъл на районните общини за тези близо 40% от децата, които не могат да спортуват пълноценно, заради липса на площадки до домовете им.


 


Рубрики Маркетингови проучвания и тагове , , ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>