Жените в бизнеса

Въпреки силното участие на жените в бизнеса, относителният дял на жените мениджъри по света е нисък. Представителите на нежния пол продължават да са жертва на стереотипи. Тази ситуация се явява в резултат от редица бариери, проявяващи се на равнище индивид, семейство, организация и общество,  които възпрепятстват професионалното израстване на дамите. Жените оценяват личностните бариери като основна доминираща пречка,  възпрепятстваща техния професионален напредък.

Независимо от това, че жените изглеждат неспособни да водят бизнес, успехите им в кариерата и деловата сфера не могат да се оспорват. Дисктриминацията към жените в бизнеса се дължи на прекалено крайното отношение към бизнес дамата – тя се възприема или като неспособна или като толкова добра, че е напълно недостижима.

Абсолютно във всички сфери се забелязват успели бизнес-дами, които успешно се конкурират с мъжете, а някои дори ги превъзхождат. Жените са гении на превъплъщаването. Те играят различни роли, без сами да забелязват това, с което печелят допълнителни точки в бизнеса. Освен това, че деловите дами са прекрасни актриси, те са и великолепни психолози. Това предимство е заложено от природата и често се използва подсъзнателно.

Жените по-добре от мъжете чувстват отношенията между хората, също така и отношението към себе си. Затова бизнес-дамите не са толкова напористи, не използват мъжки тактики, а обратното, адаптират се към ситуацията, нагаждат се към събеседника.

Освен това, всяка жена умее не само да слуша, но и да чува събеседника си: от думите му, по интонацията, по мимиките и жестовете тя може да състави ясна картина, която често не съвпада с тази, която искат да й поднесат.

Задължително е да се спомене и знаменитата женски интуиция. Не можем да отричаме, че повечето жени притежават това удивително чувство, което позволява, понякога подсъзнателно, да се избегнат неприятностите и да не изпуснат своя шанс. Вероятно, определен процент от мъжете също имат такава способност, но практически никой от тях не я използва в бизнеса, традиционно се доверяват на логиката си и практичността.

Изготвил: Ася Бечева – стажант по „Маркетинг, ПР и Бизнес Комуникации“

 

 

Рубрики Маркетинг 2.0 и тагове , ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>