Бенчмаркинг – да вземем и внедрим най-доброто

“Ако ви кажат:  ‘Богатството ми е придобито с много труд.’,

попитайте ‘С чий?”

  Дон Маркис

С термина "бенчмаркинг", се обозначава един от инструментите за усъвършенстване на дейността.

Названието на метода произхожда от английските думи "bench" (ниво, височина) и "mark" (маркер) и се трактува различно – "опорен маркер", "еталонно сравнение" и т. н. Това е метод за непрекъснато усъвършенстване на дейности от всякакъв вид и ниво чрез сравнение с еталон. При това еталонът не остава постоянен. Той съответства на измененията на външните и вътрешните условия.

Следната схема илюстрира същината на процеса:

 

Накратко, бенчмаркингът на знанието в организациите означава сравняване между знанията (включващи способности и натрупано ноу-хау) на организацията и тези, които са вън от нея, но се отнасят до пазара, в който дадената организация осъществява дейността си.  Очакваният резултат от този инструмент за усъвършенстване на конкурентноспособността на организацията е да се идентифицират пропуските в натрупаните знания в организацията. Това дава добра основа за систематично придобиване на разширено познание.

Процесът бенчмаркинг започва с идентифицирането на обект. Подходящи сфери могат да бъдат самите предприятия, работни места, компоненти и детайли на даден продукт, също така процесите в организацията.

Обикновено екипът по бенчмаркинг се състои от около 5 или 6 мениджъри и експерити, които имат необходимата подготовка.

Следващият етап се състои в определяне на показателите за оценка на резултатите от ставненията. След това се определят организациите, които ще  участват в бенчмаркинг проекта. Те могат да бъдат конкуренти или фирми извън отрасъла, спрямо които се търсят варианти за подобрение.

След оценката на резултатите и формирането на изводите следва в организацията да се предприемат действия по внедряване на рационални промени.

За да илюстрираме, ще посочим за пример Xerox. Тази организация намалява производствените си разходи с 50% и отстранява 90% от дефектите в машините си след като използва инструментът бенчмаркинг  и възприема идеи от General Electric, Canon, Ford, American Express.

Бенчмаркингът е процес на идентифициране, споделяне и използване на знания и добри практики. Той е инструмент за стимулиране на знанията в организиацията. Откриването, изучаването и внедряването в организациите на най-добрите съществуващи практики им дава възможността да добият стратегическо предимство пред конкурентите си.

Автор: Ирина Колакова

 

 

Рубрики Маркетинг 3.0 и тагове , , ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>